Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 26/02/2021

Cần tôn trọng tác giả và tác phẩm khi sử dụng

Xung quanh những thông tin liên quan đến tác phẩm ' Ơn Thầy! Thầy của chúng em' Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) xin thông tin đến công chúng và các tổ chức, cá nhân như sau:

Cập nhật: 11/02/2021

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Mừng Xuân Tân Sửu 2021, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các đối tác trong và ngoài nước và toàn thể các tác giả thành viên của VCPMC.