Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 28/03/2020

Vĩnh biệt nhạc sĩ Phong Nhã!

Nhạc sĩ Phong Nhã - tác giả ca khúc 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng' qua đời, hưởng thọ 96 tuổi.

Cập nhật: 26/03/2020

Thông báo của VCPMC về làm việc online trong đợt phòng chống dịch

Kính gửi: Các tác giả thành viên, các đối tác, các tổ chức, cá nhân.