Back To Top

Tác giả >

Dành cho các Tác giả nhạc & Tác giả lời đã ủy quyền cho VCPMC.

Người dùng >

Dành cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân sử dụng âm nhạc để kinh doanh.

Quyền lợi thành viên

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Tổ chức quản lý tập thể Quyền tác giả Âm nhạc
duy nhất tại Việt Nam

Tin tức - sự kiện

Cập nhật: 30/12/2021

Kính gửi: Tác giả thành viên VCPMC

Theo thông lệ hàng năm, VCPMC tổ chức buổi gặp mặt thành viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo, tổng kết các hoạt động của năm đến các Nhạc sĩ, Tác giả. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, việc hội họp, tiếp xúc đông người cần hạn chế và tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Cập nhật: 16/12/2021

VCPMC Music day

Chiều 16/12/2021, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Công ty Meta (facebook) tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “VCPMC Music day”.